חזרה מהסכמה שניתנה לבעל דירה

חזרה מהסכמה שניתנה לשכן

חזרה מהסכמה שניתנה לשכן

שאלה:

חזרה מהסכמה שניתנה לשכן: בעל דירה בבניין בו אני מתגוררת, הסכים לחתום לי לפני כשנתיים. על הרחבת דירתי בשטח המשותף. לאחר מס' חודשים פרץ בנינו סכסוך על רקע הכלב. שהוא מחזיק בדירתו הגורם לי ולמשפחתי למטרדים.

שאלתי היא האם אותו דייר רשאי לחזור בו מההסכמה שנתן לי, שעל בסיסה הגשתי בקשה להיתר בנייה?

עו"ד עוז כהן משיב על חזרה מהסכמה שניתנה לדייר אחר:

ההלכה היא כי בעל דירה שחתם על הסכמה שבעל דירה אחר יבנה ברכוש המשותף, מנוע מלחזור בו. מהסכמתו במידה וזה האחרון הסתמך על אותה הסכמה ושינה את מצבו לרעה ("מניעות מחמת הצדק"). זו ההלכה שנוסדה בפרשת כליפא נ' שאול והיא נשמרת באדיקות עד היום. "הסכמה" לדעתנו היא. הסכמה מפורשת ופוזיטיבית של בעל דירה ולא שתיקה של בעל דירה לביצוע עבודות ו/או כוונה לבצען.

יחד עם זאת קבע כב' המפקח פנחס לוי בתיק מפקח (י-ם) 192/01 אדלר נ' פנחסי,[1] כי נותן ההסכמה יהיה רשאי לחזור בו מהסכמתו, אף אם שינה הנהנה את מצבו לרעה, במידה ונעשה שינוי בייעוד ההסכמה. ההסכמה יכולה להיות לשימוש מסוים בלבד, ואם נעשה שינוי בייעוד, בטלה ופוקעת מאליה ההסכמה.

בתיק מפקח (פתח תקוה) 63/00 שטרן אלכסנדר ואח' נ' מאיר דויטש ואח',[2] נקבע כי השאלות הרלוונטיות הנשאלות כדי להכריע אם לבעל דירה זכות לחזור בו מהסכמתו הן:

  • האם ניתנה תמורה כנגד ההסכמה;
  • האם שינו הנתבעים את מצבם לרעה בהסתמך על חתימה זו.

חזרה מהסכמה שניתנה לבעל דירה

חזרה מהסכמה שניתנה לשכן?

בפסק הדין הנ"ל נקבע כי:

"אין מחלוקת כי בגין ההסכמות לא ניתנה תמורה כלשהי. ביטול ההסכמה נעשה מיד תוך ימים ספורים, ומאז, כפי שהעידו הנתבעים לא עשו הם כל פעולה נוספת, ואף טרם קיבלו היתר בניה סופי.

התכנון וכל ההליכים שקדמו לקבלת ההסכמות ולהגשת התכניות, לרבות התשלום לאדריכל, מומנו על ידי פרויקט השיקום והנתבעים לא השקיעו בכך מאומה.

אמנם הנתבעים שילמו עבור פרסום בעיתון אולם פרסומים אלו התייחסו להקלות נוספות שביקשו… כל אשר השקיעו הנתבעים היה בתשלום אגרה מקדמית בגין הגשת התכנית בסכום זניח … בנסיבות אלו, סבור אני כי גם אם ניתנה הסכמה על ידי התובעים, רשאים היו לחזור מהסכמה זו, וכך אכן עשו תוך זמן סביר".

 

[1] לא פורסם. מתוך הספר "בתים משותפים- בנייה, שימוש וניהול הרכוש המשותף", עו"ד עוז כהן.

[2] לא פורסם, מתוך הספר "בתים משותפים- בנייה, שימוש וניהול הרכוש המשותף", עו"ד עוז כהן.