פיצול דירה

פיצול דירה – חוק פיצול דירות

רבות דובר בעניין האפשרות שרשויות התכנון והבניה, יאפשרו חלוקת דירות באופן חוקי וכשר, במקום להילחם בתופעת פיצול הדירות, זאת במסגרת הגדלת היצע הדירות כחלק ממערך הטיפול במחירי הנדל”ן הגבוהים.

ובכן, ביום 20.11.2011 פורסמו תקנות התכנון והבנייה (סטייה ניכרת מתכנית) (הוראת שעה), התשע”ב-2011 (להלן: “התקנות החדשות”) אשר מאפשרות פיצול דירות באופן חוקי.

להן נסקור בקצרה את התקנות החדשות.

מהו תוקפן של התקנות החדשות?

תחילתן של התקנות החדשות מיום 20.12.2011 (30 ימים לאחר פרסומן) ולתקופה של 5 שנים.

מהם התנאים לפיצול דירה?

התקנות החדשות קובעות כי תנאי לחלוקת דירה הוא ששטח הדירות המחלוקות לא יקטן מ- 30 מ”ר לכל דירה, וכי סך הוספת הדירות בכל הבניין לא יהא יותר מ- 30% מעבר לדירות הקיימות. ככל ותכנית הבניין מאפשרת לבנות על המגרש מספר דירות גדול יותר או נמוך יותר מהבנויות בפועל, הרי שהתקנות קובעות כי יתירו הגדלה של 30% לפי מספר הדירות הנמוך מבין שני נתונים אלו. כמו כן, אם יש בבניין פחות מ-3 דירות יאפשרו הוספת דירה אחת באמצעות פיצול.

אופן הפיצול יהיה באמצעות הגשת בקשת הקלה לוועדה המקומית לתכנון ובנייה, ותנאי נוסף הוא שמהנדס הוועדה יחתום על חוות דעת הקובעת כי התמהיל המתקבל בבניין לאחר פיצול הדירות נותן מענה לצרכים הנובעים מתוספת הדירות. יודגש בעניין זה, כי הוועדה המקומית יכולה להפוך את החלטת המהנדס ולקבוע הפחתה של מספר הדירות שניתן להוסיף, או לחלוטין לשלול פיצול דירות כלשהו.

האם דרושה הסכמת כל הדיירים?

באופן עקרוני דרושה בהתאם לתקנות החדשות הסכמה של כל בעלי הדירות (או כל בעלי הזכויות במגרש), ואולם בתקופת השנתיים הראשונות של תחולתן תסתפק הוועדה בהסכמה של 75% מבעלי הדירות (או בעלי הזכויות במגרש).

לעוד מידע על חוק פיצול דירות, צרו קשר עם עוז כהן עורך דין מקרקעין.

0 תגובות

השאירו תגובה

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *