מן התקשורת

ספרו של עו”ד כהן בתחום הבתים המשותפים הינו אחד הספרים המובילים בתחום ומצוטט על ידי בתי המשפט,
בין היתר, צוטט ספרו בפסקי הדין ובנושאים הבאים: