פריצת פתחים וחלונות בקיר הבית המשותף

/
מהו הדין במקרה בו בעל דירה חפץ להרחיב חלון קיים או לפתוח חלון חדש ב…

אופן קבלת ההחלטות בבית המשותף

/
מאמר מקצועי זה יסקור את אופן קבלת ההחלטות החוקי בעת ניהול הב…

השלכות השימוש בדירה למטרות עסקיות

/
ההשלכות המשפטיות של שימוש בדירה שלא בהתאם ליעוד הדירה למגורים אלא…