פסקי דין ומן התקשורת

פסק דין ומן התקשורת בהם צוטטו ספריו של עו"ד ונוטריון עוז כהן.
כתבות בהן מוזכר שמו של עו"ד ונוטריון עוז כהן, שייצג במהלך השנים תיקים משפטיים רבים אשר יש בהם עניין לציבור.
סדרת הספרים שכתב עו"ד כהן בתחום הבתים המשותפים הינם הספרים המובילים בתחום ומצוטטים על ידי בתי המשפט,
בין היתר, צוטט ספרו בפסק דין ומן התקשורת המופיעים בעמוד זה.