בתים משותפים

תחום הבתים משותפים הינו תחום מרכזי מאוד בדיני המקרקעין בישראל. במדינת ישראל, בה רוב האזרחים חיים בבתים משותפים, תחום זה נוגע כמעט לכל אחד ואחד, במישרין או בעקיפין.