מה לעשות עם דייר שלא משלם וועד בית?

מה לעשות עם דייר שלא משלם וועד בית?

מה לעשות עם דייר שלא משלם וועד בית? בבית משותף באזור ירושלים, המונה מספר רב של דירות, ישנם מספר דיירים המסרבים לשלם את דמי וועד הבית בטענות שונות. כל ניסיונות הוועד, לגבות מהם את דמי הוועד לא צלחו. הוועד שהתייאש מאותם דיירים, פשוט העלה את דמי וועד הבית, על מנת לשלם את ההוצאות השוטפות.

האם ניתן לתבוע דיירים שלא שילמו וועד בית?

התשובה לשאלה זו הינה חיובית ועוד יותר מכך, בתביעות כאלה ישנו מוסד שיפוטי מיוחד – המפקח על המקרקעין – שמוסמך לדון בתביעות נגד שכנים שלא משלמים ועד בית והוא מוסמך ובקיא בעניינים כאלה.

לפי חוק המקרקעין, כל בעל דירה, והדגש הוא על בעל דירה, חייב לשלם את דמי וועד הבית. בעל דירה שלא משלם את דמי וועד הבית, יכול להיתבע בפני המפקח על המקרקעין, והוא עשוי אף להיות מחויב בהוצאות משפט.

המפקח על המקרקעין הוא גוף שיפוטי שהוקם לצורך טיפול בסכסוכי שכנים, ובכללם – בתביעות של נציגות הבית בנוגע לאי תשלום וועד בית. ואכן מידי שנה מוגשות תביעות רבות למפקח על המקרקעין, נגד דיירים סרבני תשלום.

מי מגיש את התביעות?

מי אשר מוסמך להגיש תביעה נגד בעל דירה סרבן, היא נציגות הבית המשותף – או בשם המוכר "וועד הבית". תפקידה של הנציגות היא לשמש כשלוחה של בעלי הדירות בכל הנוגע להחזקת הרכוש המשותף, גבייה, הוצאות הפעלה וכו' והיא מוסמכת להיות צד בכל הליך משפטי.

אם הסרבן הוא שוכר – ניתן לגבות מבעל הדירה

בשעה שסרבן התשלום הוא שוכר, אזי יש להפנות את דרישת התשלום ואף את התביעה לבעל הדירה.

לפי חוק המקרקעין בעל דירה חייב לשלם את דמי וועד הבית, ולכן, אם שוכר לא משלם וועד בית ניתן לחייב את בעל הדירה בתשלום מלוא דמי הוועד. ואכן, לא אחת במקרים של שוכרים שהותירו חובות לבעל הבית – מי ששילם את דמי וועד הבית הוא בעל הדירה.

בעל דירה לא יכול לטעון, שהשוכר צריך לשלם את דמי וועד הבית (בדומה לארנונה), ועניין זה מצוי באחריותו הבלעדית.

יש לך בעיה ספציפית או שאלה ספציפית הנוגע אליך או לבניין המשותף בו אתה מתגורר? צריך עזרה בגביית דמי ועד בית? צור קשר עם משרד עורכי דין עוז כהן, המתמחה בתחום הבתים המשותפים, סכסוכים שכנים, זכויות במקרקעין, עסקאות מקרקעין ותמ"א 38.

מה לעשות עם דייר שלא משלם וועד בית? עו"ד עוז כהן