האם ניתן לתבוע חבר וועד בית באופן אישי?

האם ניתן לתבוע חבר וועד בית באופן אישי?

האם ניתן לתבוע חבר וועד בית באופן אישי?

בתיק מפקח 78/05 קבע כב' המפקח בירושלים כי:

 

"למותר גם לציין, כי אין זו מדיניות רצויה שבעל דירה המשמש בתפקיד נציגות הבית המשותף יהיה צפוי לתביעות משפטיות נגדו באופן אישי, בתוקף תפקידו הנ"ל, ולשם כך חוקקה ההוראה הנ"ל בחוק המקרקעין לגבי מעמדה המשפטי של נציגות הבית המשותף וסמכויותיה..

..אשר על כן, ובתוקף סמכותי עפ"י סעיף 24 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד- 1984, הריני מורה בזה על מחיקתם של הנתבעים 1 -2 מהתובענה…".

 

האמור מהווה מידע ראשוני בלבד, ואינו תחליף לייעוץ משפטי.

כל הזכויות שמורות לעורך דין מקרקעין ונוטריון עוז כהן.